Riblje oči su najčešće prouzrokovane površinskim zagađivačima kao što su mikroprašina, svi tipovi silikona, vosak ili ulje. Površinski napon igra glavnu ulogu u stvaranju ribljih očiju. (Postoje neki aditivi koji se mogu mešati sa epoksidom koji će smanjiti površinski napon.)
Kao po pravilu, pretpostavlja se da je površinska kontaminacija primarni uzrok formiranja ribljeg oka.


Rupe su slične, ali su uzrokovane širenjem vazdušnih mehurića ispod još tečnog epoksida.

Kontaminacija podloge je najčešći problem koji uzrokuje riblje oči kao i igličaste rupice u epoksidnim zaptivnim premazima.
Šta sve uzrokuje riblje oči?

Prašina
Prljavština
Vosak
Silikoni
Ulje
Zagađen vazduh
Kontaminirana osoba koja radi sa epoksidom

Dokazano, čak i krema sa prstiju/ruku kada dodirnu delove površine pre zaptivanja epoksidom sprečiće epoksidnu smolu da ostanu ravnomerno naneta i da očvrsne sa savršeno glatkom površinom. Na kontaminiranim mestima smola će se povući i formirati riblje oči.Istraživanja putem ATR merenja, posmatranja pod mikroskopom i IR lampama doveli su do rezultata koja govore da kontaminacija nastaje kao mešavina proizvoda razgradnje na bazi silicijuma. Ovo ponašanje razgradnje je tipično za silicijumsko ulje.
Stoga rezultati upućuju da je kontaminacija zapravo mešavina proizvoda razgradnje na bazi silicijuma. 

Kada se premaz nanese na podlogu koja je kontaminirana česticama niske površinske energije kao što su ulje, vosak, mast ili silikon, riblje oči se mogu stvarati u premazu još dok se nanosi. Ove riblje oči se stvaraju jer premaz ne može da navlaži kontaminirano područje.
Površinska energija

Sve podloge imaju površinsku energiju i po opštem pravilu adhezija se postiže kada površinska energija podloge bude za 8 -10 dina/cm veća od površinskog napona tečnosti koja se nanosi na podlogu. Epoksidni i poliuretanski premazi mogu imati površinski napon u opsegu od oko 38 dina/cm.
Dakle, nanošenje premaza koja ima površinsku energiju jednaku ili veću od 46 dina/cm trebalo bi da se navlaži i obezbedi zadovoljavajuću vezu sa podlogom.

Mnogi voskovi i lakovi sadrže silikon koji ima površinsku energiju od 24 dina/cm. Ako se površinskim čišćenjem podloge ne odstrane ove kontaminacije, premaz sa većim površinskim naponom neće navlažiti čestice niske površinske energije što će za rezultat dati riblje oči.

Zbog toga je polimere niske površinske energije kao što su polipropilen (30 dina/cm), prirodna guma (24 dina/cm) i teflon (20 dina/cm) teško vezati jer premazi obično nemaju dovoljno nisku površinsku napetost da bi se nakvasili ove supstrate.

Zanimljivost

Mnoge fabrike za proizvodnju automobila ne dozvoljavaju proizvode na bazi silikona u svojim pogonima, jer je kontaminaciju silikonom teško i skoro nemoguće ukloniti i kontrolisati. Veoma mala količina silikona u prašini za brušenje ili u krpi za čišćenje može kontaminirati površinu koja se priprema za premazivanje/lepljenje.


Kako popraviti riblje oči u epoksidu

Riblje oči se mogu popraviti brušenjem, a zatim nanošenjem novog sloja epoksida.Oprez!
 Nanošenje debelog sloja epoksida na kontaminiranu površinu ribljeg oka će pokriti riblje oko, ali je moguće i da će se premaz oljuštiti u budućnosti.

Podeli sa prijateljima