4 bitne stvari u vezi mešanja epoksida1.Precizno odmeravanje komponenti

Epoksi smole iz Bepox asortimana imaju težinski odnos mešanja komponenti i različit je skoro za svaki epoksid. Prilikom merenja komponenti koriste se digitalne vage precizne u gram, a kod velikih količina smole vrednosti se zaokružuju na ± 5 g. Tačno merenje je nužno da bi propisan odnos mešanja komponenti dao kvalitetene rezultate i moguća odstupanja su sa tolerancijom od maks. 5%.
Za pomoć u izračunavanju koliko vam je ukupno, a koliko koje komponente potrebno za svaki epoksid stoji vam na raspolaganju Bepox kalkulator

2. Temeljno mešanje

Nakon što je komponenta A odmerena u posebnoj posudi, a potom dodat učvršćivač u propisanom odnosu za dati epoksid, potrebno je komponente A i B temeljno promešati. Za mešanje je potrebno najmanje 3 minuta, a preporučuje se nakon toga smešu presuti u drugu posudu radi daljeg mešanja još 2 minuta.
Ovo presipanje sprečava da u prvoj posudi zaostane smola koja nije sjedinjena sa učvršćivačem, a koja zbog toga ne može da očvrsne i može ostati lepljiva na nekim mestima. Najčešće su to same ivice izlivenog predmeta ili na površini. Isto tako, neadekvatno pomešani učvršćivač može na mestima veće koncentracije izazvati naprezanje ili pucanje epoksida tokom procesa očvršćavanja.

Epoksi smola je potpuno pomešana kada se uklone sve nehomogene linije i kada smeša postane ujednačeno prozirna. Preterano ili prebrzo mešanje dovodi do uvođenja prevelike količine vazduha u smešu. Ovo može dovesti do stvaranja neželjenih mehurića, zato je potrebno mešati smolu umereno i na manjem broju obrtaja (maks. 300 rpm).

3. Vreme upotrebljivosti pomešanog epoksida - Pot Life

Rok upotrebe tj. vreme upotrebljivosti odnosi se na vreme koje je potrebno da se početni mešoviti viskozitet proizvoda udvostruči.
Naravno, ovaj test ima nekoliko varijacija koje se mogu pojaviti, uključujući masu proizvoda i temperaturu na kojoj se test sprovodi. Pojednostavljeno, ovo je vremenski period u kome se epoksid može izlivati ili naneti na površinu. Vreme upotrebljivosti počinje kada je mešanje završeno i završava se kada smeša više nije pogodna za primenu i rad sa epoksidom više nije moguć.

Mešanjem A i B komponente započeće hemijska reakcija. Često se dešava da korisnici odluče da izmešanu smolu ostave neko vreme u posudi da bi dobili gušći epoksid. Ovaj postupak može pomoći da se stabilizuju boje i spreči njihovo mešanje kod izlivanja nekoliko boja odjednom, ali je potrebno iskustvo za prepoznavanje “tajminga” tj. poslednjih momenta da se smola izlije iz posude, a da ne dođe do momentalnog očvršćavanja u posudi.
Ovde takođe treba obratiti pažnju na ukupnu količinu epoksi smole u nekoj posudi koja ima malu površinu, a veću zapreminu, što znači da toplota ne može da se oslobodi i egzotermna reakcija će se brzo povećavati.
Ako smolu ostavite predugo u posudi, možete skratiti vreme za obradu, što često izaziva pojavu mehurića, prekomernu toplotu, distorziju pa čak i prevremeno, trenutno očvršćavanje!

Ukoliko vas interesuje kakva se reakcija dešava nakon mešanja komponenti pročitajte našu blog temu: Kako očvršćavaju epoksi smole. Ova tema vam može pomoći u budućem radu sa epoksi smolama u kontrolisam uslovima.


4.Mešanje epoksi smole sa punilom

Pre mešanja, potrebno je mehanički promešati komponentu A, a nakon što se cela komponenta B doda komponenti A, mešati neprekidno 3 minuta sve dok se ne dobije ujednačena smeša. Tek kada su komponenta A i B izmešane, dodati kvarcni pesak ili kvarcno brašno i mešati još 2 minuta dok se ne dobije ujednačena smeša. Da bi se smeša dobro izmešala, materijal sipati u drugu posudu i ponovo mešati da bi se postigla postojana masa. Izbegavati prekomerno mešanje kako bi se smanjilo zadržavanje mehurića vazduha i masu mešati pomoću mešalice sa malim brojem obrtaja (300 - 400 rpm). Za pripremu epoksidnih maltera koristiti mešače specijalno namenjene za upotrebu sa punilom: LX 90 S, MR 5 ili WK 120 zavisno od količine mešavine.

Podeli sa prijateljima