1. Smola koja ostane tečna. Ova pojava može biti uzrokavana nepoštovanjem propisanog odnosa smole i učvršćivača ili dodavanjem previše boje. Takođe, epoksi smola ne može očvrsnutiu kontaktu sa uljima i masnoćama tako da namašćeni kalupi ne dolaze u obzir.
Tečnu smolu je potrebno sastrugati i potpuno ukloniti pre sipanja/nanošenja novog sloja.

2. Lepljiva, očvrsnuta smola - Pojava je često prouzrokovana netačnim merenjem, nepotpunim i površnim mešanjem ili očvršćavanjem epoksida na niskim temperaturama. U poslednjem slučaju epoksid treba premestiti na toplije mesto, a ako se ni tad ne osuši, novi premaz ili nov sloj smole može pomoći u očvršćavanju.

3. Meke, lepljive tačke - Ukoliko se lepljive tačke pojave mestimično na savršeno osušenoj površini, najverovatnije je sastrugana nepomešana smola ili učvršćivač sa ivica posude za mešanje prilikom sipanja.
Ovakva mesta je potrebno sastrugati i premazati/zaliti novim slojem smole.Smola koja je ostala lepljiva danima nakon izlivanja ostaće lepljiva sve vreme dok se ne preduzmu navedene radnje kojima će se situacija popraviti.

Kako da prevenirate pojavu lepljive smole možete pročitati u temi: Tehnika mešanja epoksida

Ukoliko ni jedan od 3 najčešća razloga zbog kojih epoksid ostane lepljiv ne odgovara opisu vaše situacije, proverite da li je možda razlog lepljivosti površine aminsko rumenilo ili aminsko cvetanje (Amine Blush ili Amine Bloom). Ovi defekti su vrlo učestali u uslovima niske temperature vazduha i povećane vlažnosti.

Podeli sa prijateljima