Mi želimo da vas ohrabrimo i tehnički podržimo, ali i da vam ukažemo da nedovoljna informisanost i nepoznavanje epoksidne smole može doneti gubitak novca i vremena.
Rad sa smolom je na prvi pogled prilično jednostavan i većina početnika kreće u svoj prvi epoxy projekat samo sa YouTube znanjem i inspiracijom dobijenom sa društvenih mreža. Ipak, postoje određene specifičnosti u radu i neka vam ovaj članak pomogne da već vaš prvi Uradi sam projekat bude uspešan jer rad sa epoksidom suštinski jeste i lak i zanimljiv.

Prvi koraci

Postoje jednostavna pravila jer je epoksi smola hemikalija koja funkcioniše po egzaktnim zakonima hemije, fizike, ali i po zakonu o hemikalijama Republike Srbije, o čemu u nekoj drugoj temi.

Dakle, epoksi smola i njen učvršćivač su hemijska jedinjenja koja zahtevaju određene uslove i sve ide kao po nekom receptu:
… toliko grama, toliko minuta, na toliko stepeni, osim što se na kraju ne jede, iako može da se jede hrana servirana na predmetima od očvrsnutih epoksi smola, proverenih i sertifikatom dokazanih da su bezbedni u kontaktu sa hranom.

Uradi sam - komodu, nakit ili sto

Bez obzira da li želite sami da napravite epoksi pod u svojoj garaži, popunjavate čvorove nekih starih talpi sa tavana ili ćete praviti tacne za serviranje hrane, postoje univerzalna pravila u radu sa epoksidom.
Moglo bi se generalizovati da se epoksi smola u svim primenama ponaša na isti način kada je reč o načinu na koji nastaje očvrsnuti epoksid. Dakle, bilo da je reč o 50 g ili 50 Kg uvek će se egzotermnom reakcijom prilikom spajanja komponenti dogoditi očvršćavanje. Kako očvršćavaju epoksi smole opisali smo posebnoj temi, a ovde ćemo se baviti uslovima koje je potrebno obezbediti da rad sa smolom bude kontrolisan i uspešan.

Temperatura i epoksi smola

Temperatura vazduha, podloge na koju se epoksi smola izliva kao i temperatura samog epoksida prvi su uslov za kvalitetan rad. Uopšteno, sve treba da je iste ili približne temperature, a prosečno je to od 18 C - 22 C. Međutim, postoje situacije kada je i 18 C visoka temperatura, kada se na pr. izliva velika količina smole u velikoj debljini sloja odjednom ili se koristi neadekvatna smola za određenu namenu - smola za podove kao smola za stolove.
Primer kada je temperatura od 22 C nedovoljna - kada se epoksid za visoke slojeve i zapremine primenjuje kao tanak premaz što dovodi do sporijeg očvršćavanja.
U suštini, svaka epoksi smola po tipu učvršćivača i svaka epoksi smola po ukupnoj zapremini koja će se primeniti ima idealnu temperaturu na kojoj treba da se radi. Po pravilu takve informacije sadržane su u tehničkom listu svakog epoksida.
Kada jedan amater želi da uradi sam svoj sto ili drugi predmet od epoksi smole, treba da razume osnovne principe:
Što je viša temperatura - kraće je vreme upotrebljivosti materijala (Pot Life).
Što je veća ukupna zapremina kod kalupiranog izlivanja - to je poželjnija niža temperatura vazduha.
Što je hladnija podloga - takva bi treba da je i temperatura epoksida što doprinosi sporijem učvršćavanju.
Dakle, za svaku vrstu epoksi smole i ukupnu količinu/debljinu postoji idelna temperatura, ali je princip uopšten: što manja masa i debljina epoksida to je sporije generisanje temperature u njoj pa samim tim i očvršćavanje - i što je veća količina epoksi smole, potrebnija je niža temeratura.
Pri kojoj temperaturi i u kojoj maksimalnoj količini se dešava očvršćavanje epoksi smole iz Bepox asortimana epoksida objasnili smo u posebnoj temi.


Relativna vlažnost vazduha

U radu sa epoksidom faktor relativne vlažnosti vazduha je neopravdano zanemaren jer se pri niskoj vlažnosti vazduha obično sve odvija normalno. Ali, kada je vazduh zasićen vlagom pojavljuju se problemi za koje se ne zna odakle potiču i početnici najčešće misle da nešto nije u redu sa smolom. Amateri Uradi sam i budi sam svoj majstor ne moraju obavezno da poseduju i vlagomer, ali treba da imaju na umu da je, za vreme letnjih kišnih dana i otvorenim prozorima/vratima, vazduh u radnom prostoru zasićen vlagom što neretko stvara patinastu površinu i druge probleme.
Posebno kod izrade epoksidnih podova amateri treba da budu obučeni, a o tome smo više pisali u temi: Kako napraviti epoksidni pod.


Čistoća prostora, podloge, vazduha

Svakako jedan od najvažnijih faktora u radu sa epoksi smolom je čistoća i potpuno odsustvo prašine, masnoće, prljavih fleka i sl. Na prvi pogled, ovo se nekako podrazumeva, ali hajdemo redom da proverite da ste sve ovo već znali.
  • Ukoliko prostor u kome se radi sa epoksidom nije čist i bez strujanja vazduha, promaje i sl. najsitnije čestice prašine mogu dospeti u tek nanet epoksid i stvoriti centar kontaminacije koji izgleda u prečniku i dubini kao malo udubljenje ili mini krater sa tačkicom u centru - poput zabodene iglice. 
  • Zatim, ukoliko je podloga kontaminirana doći će do pojave stvaranja Fish Eye ili tzv. ribljih očiju. Mnogi početnici misle da je ovo prouzrokavano neadekvatnom smolom i pojavu opisuju kao: “grupisanje” ili “bežanje” smole uz stvaranje rupa. Kako nastaje i šta sve uzrokuje Fish Eye detaljnije smo objasnili u temi: Šta su riblje oči u epoksidu i zašto se stvaraju.

  • Čist vazduh u prostoru podrazumeva odsustvo atmosferskog CO2 koji će reagovati sa epoksidom stvarajući Amine Blush i Amine Blooming defekte koji estetski naružuju površinu epoksida. Kako i zbog čega nastaje, pročitajte u temi: Šta je aminsko rumenilo i cvetanje smole.

Kada smo stvorili osnovne preduslove možemo planirati dalje korake:

Kalup za epoksi smolu

U velikom broju slučajeva za rad sa epoksi smolom nam je potreban i Uradi sam kalup napravljen od dvokomponentnog silikona ili već gotov silikonski kalup. Međutim, za izlivanje većih predmeta praktikuje se izrada kalupa od čvrstih materijala kao što su: univer, drvo, polipropilen i kombinacije tih materijala uključujući i foreks, stiropor, silikon i sl.
Na koje sve načine možete sami da napravite odgovarajući kalup pogledajte u temi: Kalup za epoksi smolu.


Mešanje epoksi smole

Ovo zvuči baš jednostavno. Pomešaš komponentu A i B i sipaš…., tako je i na YouTube - znam, odgledao sam hiljadu videa.
Okej, ipak - zašto je važno pravilno mešanje, kako proceniti ukupnu količinu smeše, zašto je važno mešanje komponenti u tačno propisanom odnosu za svaki epoksid, detaljnije se informišite u temi: Tehnika mešanja epoksi smole.
Ovde ukratko ističemo da su:
  • vreme trajanja mešanja 
  • brzina mešanja 
  • način merenja komponenti
  • planiranje količine za mešanje 
  • presipanje iz posude u posudu 

važni u pravilnom radu sa epoksi smolom i utiču na krajnji rezultat očvršćavanja epoksida.

Dizajniranje

Osim onog čisto tehničkog poznavanja epoksida, postoje mnogi efekti koji se mogu postići mešanjem različitih vrsta i oblika pigmenata, bez obzira što je svaki rad unikatan, razne tehnike omogućavaju postizanje kontrolisanog željenog dizajna.
Bilo da ste umetnik ili kreativni amater, inspiraciju možete pronaći u mnogobrojim objavljenim radovima svih mogućih društvenih mreža.
Ukoliko prvi put radite sa epoksi smolom, proverite prvo da li imate adekvatan materijal za ono što ste videli i želite na napravite “isto”. Ako niste sigurni da li neki konkretan projekat može da se izvede sa materijalom koji imate, preporučujemo da prvo pitate.

Epoksi smola i pigmenti

Na primer, kako koristiti metalik pigment ili kakvi sve pigmenti za epoxy smolu postoje, zaslužuju pažnju veću od od jedne rečenice. Ali, ako bi trebali da kažemo nešto uopšteno - mešanjem dostupnih metalik pigmenata može se dobiti neogračin broj boja i nijansi što omogućava stvaranje bez granica.

Obrada epoksi smole

Epoksi smola se lako obrađuje, brusi, buši i polira. Ipak, taj rad najčešće nije kratkotrajan i kod izrade stolova čini više od 50% posla.
Treba imati na umu da epoksi smola uvek očvršćava u visokom sjaju koji se brušenjem gubi, ali se postepenim smanjenjem granulacije brusne mrezice kao i poliranjem ponovo dovodi do visokog sjaja.
Mnogi manji predmeti se ne obrađuju uopšte, osim ako nije potrebno ručnom turpijom ili šmirglom zaobliti ivice nastale povlačenjem epoksida u procesu očvršćavanja. To je slučaj kod izlivanja nakita, privezaka, bookmarker-a, podmetača za čaše, tacni za serviranje i slično.

Za hobiste i Uradi sam majstore obrada većih predmeta od epoksi smole zahteva upotrebu: brusilice, polirke, polir paste, glodala za obaranje ivica i drugi ručni alat, a ponekad čak i kalibrirku.

Obrada epoksi smole kod izrade lampi, tv komoda, stolova, polica i sl. zahteva temeljniji pristup za različite završene obrade pa smo tu temu posebno obradili sa više pažnje.


Zaključak

Nadamo se da smo vam pomogli u sagledavanju šta sve zahteva rad sa epoksi smolama. Mnoštvo tema omogućiće velikom broju amatera da se dobro teorijski upoznaju sa radom, a
za sve one Sam svoj majstor i Uradi sam amatere koji žele da se detaljnije informišu preporučujemo da pročitaju i druge teme vezane za epoksi smolu:

Kako se radi sa epoksi smolom pri visokim temperaturama
ili
Kako dekristalisati epoksi smolu pri niskim temperaturama

Uvek možete i da nas lično kontaktirate radi dobijanja bližih informacija o epoksi smolama, a za vas koji želite da uradite svoj prvi projekat bez lutanja i skupih grešaka i dalje organizujemo obuke.

Podeli sa prijateljima